Privacy statement Haarstudio de KnipSter

Inleiding

Haarstudio de KnipSter neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@deknipster.nl.

Wie is Haarstudio de KnipSter?

Haarstudio de KnipSter is de eenmanszaak Haarstudio de KnipSter, kantoorhoudende te (8501 ZP) Joure aan Tolhuswei 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58382585.

Haarstudio de KnipSter is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Haarstudio de KnipSter de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Haarstudio de KnipSter jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Haarstudio de KnipSter persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Haarstudio de KnipSter voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Haarstudio de KnipSter worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Klantenbeheer, dienstverlening en financiële administratie

Doeleinde: Klantenbeheer en Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Dienstverlening
Gegevens: NAW-gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: NAW-gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst/product te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Haarstudio de KnipSter heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Haarstudio de KnipSter over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Haarstudio de KnipSter. Je kunt verzoeken dat Haarstudio de KnipSter je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Haarstudio de KnipSter te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Haarstudio de KnipSter of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Haarstudio de KnipSter te verkrijgen. Haarstudio de KnipSter zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Haarstudio de KnipSter je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Haarstudio de KnipSter

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@deknipster.nl. Haarstudio de KnipSter zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Haarstudio de KnipSter een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Haarstudio de KnipSter je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Haarstudio de KnipSter verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging en SSL

Haarstudio de KnipSter neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Haarstudio de KnipSter maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat om je persoonsgegevens te waarborgen.

Social Media buttons

We willen het je zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Haarstudio de KnipSter ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Haarstudio de KnipSter worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Haarstudio de KnipSter worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Haarstudio de KnipSter je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@deknipster.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Haarstudio de KnipSter jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@deknipster.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.